Record details

Title
    Posúdenie kvality technologických koncentrátov z ŽB Slovinky
Statement of responsibility
    Helena Raclavská, Peter Fečko, Konstantin Raclavský
Other titles
    Assessment of quality of technological concentrates from iron mine Slovinky
Author
    Fečko, Peter
    Raclavská, Helena, 1959-
    Raclavský, Konstantin
Language
    slovensky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 2
Pages
    s. 43-59
Year
    1991
Notes
    23 obr., 2 tab., 3 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    klasické metody úpravy
    minerály
    oblast spišsko-gemerského paleozoika
    rudy Cu
    Slovenské rudohoří
    technologické zkoušky
    zkoušky technologické
Subject category
    flotace selektivní
Geographical name
    Slovensko
    Slovinky
Keyword
    Koncentrátov
    Kvality
    Posúdenie
    Slovinky
    Technologických
    ŽB
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012