Record details

Title
    Poslední chladný event v dějinách Země
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 1, 1/2
Pages
    s. 43-47
Year
    1993
Notes
    Projekt: IA31305, GA AV ČR
Keyword
    Chladný
    Dějinách
    Poslední
    Země
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012