Record details

Title
    Poslední chladný event v dějinách Země
Statement of responsibility
    Eliška Růžičková, Antonín Zeman
Other titles
    A last cold event in the Earth's history
Author
    Růžičková, Eliška
    Zeman, Antonín
Language
    česky
Source title - serial
    Bulletin České geologické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 1-2
Pages
    s. 43-47
Year
    1993
Notes
    2 obr., 12 bibl.
    Zkr. název ser.: Bull. Čes. geol. Společ.
Subject group
    aluvium
    ekologie
    ledovec
    paleoklimatologie
    sedimentace fluviální
    subrecent
Subject category
    globální ekologické změny
    sedimenty nivní
Geographical name
    Země
Keyword
    Chladný
    Dějinách
    Poslední
    Země
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 6. 2008
Import date
    8. 8. 2012