Record details

Title
    Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast. (Sequence of diagenetic changes in the limestones of the Silurian/Devonian boundary stratotype, Klonk near Suchomasty)
Author
    Hladil, Jindřich
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 51-53
Year
    1993
Keyword
    Boundary
    Changes
    Diagenetic
    Diagenetických
    Hraničním
    Klonk
    Limestones
    Near
    Posloupnost
    Sequence
    Silur/devon
    Silurian/Devonian
    Stratotype
    Stratotypu
    Suchomast
    Suchomasty
    Vápencích
    Změn
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012