Record details

Title
    Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu
Other titles
    Changes of grounwater levels of the Turonian aquifer in the "Certovy zdi" region in the Bohemian Cretaceous Basin on the base of a longterm monitoring
Author
    Datel, Josef
    Ekert, Vladimír
    Maršalko, Pavel
    Mužík, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Voda - strategická surovina pro 21. století
Pages
    4
Notes
    Akce: 2009/08/31 ; Ostrava
Thesaurus term
    Bohemian Cretaceous Basin
    Certovy zdi
    Dolanky
    groundwater
    groundwater monitoring
Keyword
    Čertových
    Dlouhodobého
    Hladiny
    Monitoringu
    Možných
    Okolí
    Poklesu
    Posouzení
    Příčin
    Turonské
    Základě
    Zdí
    Zvodně
Abstract (in czech)
   Článek diskutuje dlouholeté časové řady hladin podzemní vody turonské zvodně v oblasti tektonicko-vulkanického komplexu Čertových zdí a příčiny zjištěných změn, zejména s oheldem na vodárenské odběry a vliv mezikolektorového přetékání špatně zatěsněnými průzkumnými vrty.
Abstract (in english)
   Longterm time series of the Turonian groundwater level in many monitoring boreholes in this region show significant changes, mostly its fall. Probable cause: water supply pumping in Dolanky, and interaquifer overflowing between Turonian and Cenomanian aquifer through old boreholes that were wrongly cementated.
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012