Record details

Title
    Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami
Statement of responsibility
    Ondřej Šráček, Ivan Landa
Other titles
    The evaluation of a possibility of remediation of aquifers polluted by inorganic compounds
Author
    Landa, Ivan, 1945-
    Šráček, Ondřej
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady
Vol./nr.
    Roč. 49, č. 10
Pages
    s. 206-209
Year
    1999
Notes
    4 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    504.05
    550.4
    556
Conspectus category
    504
    556
Subject group
    anglesit
    čerpání
    dekontaminace
    hydrochemie
    hydrodynamika
    interakce voda-hornina
    koncentrace
    krystalizace
    olovo
    rozpouštění
    sorpce
    transport roztoků
    voda kontaminovaná
    voda podzemní
Geographical name
    Česko
Keyword
    Anorganickými
    Horninového
    Možnosti
    Posouzení
    Prostředí
    Sanace
    Sloučeninami
    Znečištěného
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012