Record details

Title
    Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí
Statement of responsibility
    Jan Marek
Other titles
    Assessment of the exposure of Jizerské hory (Jizera Mountains) to the danger of a sheet water erosion
Author
    Marek, Jan
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 6, č. 5-6
Pages
    s. 44-46
Year
    1999
Notes
    1 obr., 7 fot., 6 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    eluvium
    eroze
    klima
    krkonošsko-jizerské krystalinikum
    krkonošsko-jizerský pluton
    kvartér
    mapy geofaktorů životního prostředí
    neovulkanity Českého masivu
    ochrana přírody
    vegetace
    zvětrávání
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jizerské hory
Keyword
    Erozí
    Hor
    Jizerských
    Ohrožení
    Plošnou
    Posouzení
    Vodní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012