Record details

Title
    Posouzení vlivu koncepce sanace chemické těžby a úpravy uranu na životní prostředí na ložisku Stráž pod Ralskem
Statement of responsibility
    Josef Tomas
Other titles
    Environmental impact assessment of the remediation concept of ISL mining in Stráž pod Ralskem
Author
    Tomas, Josef
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996
Pages
    s. 39
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    česká křídová pánev
    kolektory
    negativní vlivy báňské činnosti
    rekultivace
    rudy U
    těžba loužením
    úpravnictví
    znečištění
    zvodnělý kolektor
Geographical name
    ČR-Čechy
    Stráž pod Ralskem (Česká Lípa)
Keyword
    Chemické
    Koncepce
    Ložisku
    Posouzení
    Prostředí
    Ralskem
    Sanace
    Stráž
    Těžby
    úpravy
    Uranu
    Vlivu
    životní
Abstract (in english)
   A complex evaluation of negative impact of uranium mining and milling in the Stráž area have been clearly articulated in Government Decrees Nos.: 366/92, 429/93, 244/95 and 170/96. There has been ordered a special declining regime of mining and together with the Government Commission of Experts the remediation program has been designed and started to operate in 1996. The uranium producer DIAMO a.s. prepared a Concept of restoration of the area affected by the uranium in-situ leaching and MEGA a.s. has prepared the E.I.A. according to the law No. 244/1992. The Ministry of the Environment issued and Environmental Impact Statement which evaluated the condition of mining and restoration program because both activities will influence the environment of the district
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012