Record details

Title
    Possibilities of recycling of fine-grained metallurgical wastes from old waste depots
Statement of responsibility
    Vlastimil Řepka, Jiří Botula
Other titles
    Možnosti recyklace jemnozrnných hutnických odpadů ze starých zátěží
Author
    Botula, Jiří, 1959-
    Řepka, Vlastimil
Language
    anglicky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 2
Pages
    s. 55-60
Year
    2005
Notes
    2 obr., 3 fot.
    České resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    504.06
    62.002.8
Conspectus category
    502
    504
Subject group
    aparatura
    dekontaminace
    kovy těžké
    likvidace odpadu
    metalurgie
    odkaliště
    odpad průmyslový
    olovo
    skládka
    technologie
    zinek
Geographical name
    Ostrava
Keyword
    Depots
    Fine-grained
    Metallurgical
    Old
    Possibilities
    Recycling
    Waste
    Wastes
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    11. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012