Record details

Title
    Possibility of densification of carbon-carbon composites with coal tar pitch using microwave heating
Author
    Balík, Karel
    Kolář, František
    Machovič, Vladimír
    Polívka, Petr
    Svítilová, Jaroslava
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Composite Materials
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 6
Pages
    s. 503-513
Year
    2006
Notes
    Překlad názvu: Možnosti zhuštění carbon-carbon kompozitů s dehtovou smolou při použití mikrovlnného zahřívání
    Rozsah: 11 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    carbon-carbon composites
    coal tar pitch
    impregnation
Keyword
    Carbon-carbon
    Coal
    Composites
    Densification
    Heating
    Microwave
    Pitch
    Possibility
    Tar
    Using
Abstract (in czech)
   Strukturální změny ve smole jsou studovány pomocí FTIR, Ramanovy spektroskopie a XRD. Změny probíhají tak rychle (po 5 minutách), že požadované snížení pórovitosti lze dosáhnout v několika krátkých krocích.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012