Record details

Title
    Possible catchment scale solutions to contaminated sediments in the Elbe River
Statement of responsibility
    Ulrich Förstner
Other titles
    NEAR curriculum in natural environmental science (Variant.)
Author
    Förstner, Ulrich
Language
    anglicky
Source title - serial
    Terre and environnement
Vol./nr.
    Vol. 50
Pages
    p. 93-108
Year
    2005
Notes
    4 obr.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Terre and Environn.
Classfication no.
    504.05
Conspectus category
    504
    55
Subject group
    absorbenty
    bariéra geochemická
    dekontaminace
    geologie environmentální
    hodnocení rizika
    hornictví
    látky znečišťující
    povodeň
    povodí
    průmysl
    přístav
    řeka
    sedimentace recentní
    stabilizace
    technologie
    záplavová niva
    znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
    Labe
    SRN
Keyword
    Catchment
    Contaminated
    Elbe
    Possible
    River
    Scale
    Sediments
    Solutions
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012