Record details

Title
    Possible geomagnetic activity effects on weather
Author
    Bochníček, Josef
    Bucha, Václav
    Hejda, Pavel
    Pýcha, Josef
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Annales Geophysicae
Vol./nr.
    Roč. 17, č. 7
Pages
    s. 925-932
Year
    1999
Notes
    Projekt: IAA3012806, GA AV ČR3cav_un_auth*0013045
    Projekt: KSK1012601, GA AV ČR3cav_un_auth*0027429
    Projekt: KSK1042603, GA AV ČR3cav_un_auth*0027431
    Rozsah: 8 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3012916
Keyword
    Activity
    Effects
    Geomagnetic
    Possible
    Weather
Contributor
    AV ČR Brno, Geofyzikální ústav
Contributor code
    AV ČR, GFÚ
Source format
    U
Import date
    9. 12. 2013