Record details

Title
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
Author
    Náhunková, Jana
    Straka, Pavel
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Montana. Rada A, B
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 2
Pages
    s. 245-251
Year
    2004
Notes
    Projekt: GA105/02/0163, GA ČR
    Překlad názvu: Pravděpodobné organokovové struktury organické hmoty českých uhlí
    Rozsah: 7 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    coal
    complexes
    organometallic compounds
Keyword
    Coal
    Coals
    Czech
    Organometallic
    Possible
    Structures
    Substance
Abstract (in czech)
   Jsou uvedeny a diskutovány způsoby výskytu kovových prvků v organické hmotě uhlí a pravděpodobné komplexní sloučeniny.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012