Record details

Title
    Post-magmatic hydrothermal alteration of igneous rocks of teschenite association (Silesian Unit, Outer Western Carpathians): Evidence from associated fracture and amygdule mineralization
Statement of responsibility
    Z. Dolníček, T. Urubek, K. Kropáč, M. Polách, P. Uher
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Kropáč, Kamil
    Polách, Martin
    Uher, Pavel
    Urubek, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft
Vol./nr.
    Vol. 155
Pages
    p. 51
Year
    2009
Notes
    Zkr. název ser.: Mitt. Österr. mineral. Gesell.
Classfication no.
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    alkalický bazalt
    asociace minerální
    flyšové pásmo Západních Karpat
    horniny magmatické
    hydrotermální alterace
    inkluze fluidní
    izotopy stabilní
    mikrotermometrie
    pikrit
    slezská jednotka
    těšinit
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Alteration
    Amygdule
    Associated
    Association
    Carpathians
    Evidence
    Fracture
    Hydrothermal
    Igneous
    Mineralization
    Outer
    Post-magmatic
    Rocks
    Silesian
    Teschenite
    Unit
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012