Record details

Title
    Post-magmatic hydrothermal mineralization associated with Cretaceous picrite (Outer Western Carpathians, Czech Republic): interaction between host rock and externally derived fluid
Statement of responsibility
    Zdeněk Dolníček, Tomáš Urubek, Kamil Kropáč
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Kropáč, Kamil
    Urubek, Tomáš
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 61, no. 4
Pages
    p. 327-339
Year
    2010
Notes
    1 obr., 1 pl., 4 diagr., 6 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    amygdule
    asociace minerální
    dajka
    flyšové pásmo Západních Karpat
    hydrotermální alterace
    inkluze fluidní
    izotopy Sr
    izotopy stabilní
    křída-spodní
    lokalita mineralogická
    mikrotermometrie
    parageneze
    pikrit
    prvky stopové
    slezská jednotka
    vzácné zeminy
Geographical name
    Morava (Česko)
    Skotnice - Hončova Hůrka (Nový Jičín, Kopřivnice)
Keyword
    Associated
    Carpathians
    Cretaceous
    Czech
    Derived
    Externally
    Fluid
    Host
    Hydrothermal
    Interaction
    Mineralization
    Outer
    Picrite
    Post-magmatic
    Republic
    Rock
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    19. 10. 2010
Import date
    8. 8. 2012