Record details

Title
    Post-sedimentary Mesozoic-Cenozoic thermotectonic evolution of the Krkonoše Piedmont Basin (Bohemian Massif) interpreted from apatite fission-track analysis
Author
    Filip, Jiří
    Martínek, K.
    Svojtka, Martin
Conference
    Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (3.); Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (10. : 14.04.2005-17.04.2005 : Felsötárkány, Maďarsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geolines
Pages
    Roč. 19, - (2005), s. 81-82
Notes
    Projekt: IAB311305 Spatial and temporal changes of sandstone provenance in the Krkonoše Piedmont Basin and their tectonosedimentary implications, GA AV ČR, CZ
    Překlad názvu: Post-sedimentární mesozoicko-kenozoický termotektonický vývoj podkrkonošské pánve(Český masiv)na základě datování apatitů pomocí metody fission-track
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    apatite
    fission-track
    Krkonoše
Keyword
    Analysis
    Apatite
    Basin
    Bohemian
    Evolution
    Fission-track
    Interpreted
    Krkonoše
    Massif
    Mesozoic-Cenozoic
    Piedmont
    Post-sedimentary
    Thermotectonic
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012