Record details

Title
    Postavení a perspektiva hnědého uhlí v ČR
Statement of responsibility
    Evžen Synek
Author
    Synek, Evžen
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj Hnědé uhlí
Vol./nr.
    Č. 3
Pages
    s. 9-22
Year
    2003
Notes
    13 diagr., 2 tab.
    il.
    Zkr. název ser.: Zprav. Hnědé Uhlí
Classfication no.
    553.9
    622.33
Conspectus category
    553
    622
Subject group
    ekonomika surovin
    historie
    lignit
    prognóza
    severočeská pánev
    sokolovská pánev
    těžba
    uhlí hnědé
    vídeňská pánev
    využití nerostných zdrojů
    zdroje energetické
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    ČR
    Hnědého
    Perspektiva
    Postavení
    Uhlí
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012