Record details

Title
    Postavení alkalických hornin a indícií karbonatitů v Českém masívu jako zdrojů keramických surovin a vzácných prvků
Statement of responsibility
    Lubomír Kopecký
Other titles
    The role of alkali rocks and indications of carbonatites as sources of ceramic raw materials and rare elements in the Bohemian Massif
Author
    Kopecký, Lubomír, jr.
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 34, č. 11
Pages
    s. 334-337
Year
    1992
Notes
    res.rus.,angl.,něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    albitizace
    Český masiv
    fonolit
    horniny alkalické
    karbonatit
    metasomatóza
    neovulkanity Českého masivu
    suroviny keramické
    suroviny radioaktivní
    suroviny vzácných zemin
    syenit
    xenolit
    živce
Subject category
    čistecký masív
    polzenit
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    ČSFR-Morava
Keyword
    Alkalických
    Českém
    Hornin
    Indícií
    Jako
    Karbonatitů
    Keramických
    Masívu
    Postavení
    Prvků
    Surovin
    Vzácných
    Zdrojů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012