Record details

Title
    Postavení bašského souvrství ve slezské jednotce (25-12 Hranice, 25-14 Valašské Meziříčí, 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek)
Statement of responsibility
    Mojmír Eliáš
Other titles
    The position of the Baška Formation in the Silesian Unit
Author
    Eliáš, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995
Pages
    s. 59-60
Year
    1996
Notes
    6 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1995.
Subject group
    facie
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    křída
    litologie
    sedimentologie
    výzkum
    zpráva o činnosti
Subject category
    slezská jednotka
Geographical name
    ČR-Morava
Keyword
    25-12
    25-14
    25-21
    25-22
    Bašského
    Frýdek-Místek
    Hranice
    Jednotce
    Jičín
    Meziříčí
    Nový
    Postavení
    Slezské
    Souvrství
    Valašské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012