Record details

Title
    Postavení bibliografie v Českém geologickém ústavu a její přínos české geologii
Statement of responsibility
    Jaroslav Novotný, Marie Baborská
Other titles
    The status of bibliography within the Czech Geological Survey and its contribution to Czech geology
Author
    Baborská, Marie
    Novotný, Jaroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 2, č. 12
Pages
    s. 375-381
Year
    1995
Notes
    6 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    bibliografie
    Český geologický ústav
    geologie regionální
    historie geologie
    informatika
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Bibliografie
    české
    Českém
    Geologickém
    Geologii
    Postavení
    Přínos
    ústavu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012