Record details

Title
    Postavenie a charakter fluviálno-limnických sedimentov v prechodnej fáze vrchný pliocén-starý pleistocén na príkladě strážňansko-trakanskej depresie
Statement of responsibility
    Vladimír Baňacký
Other titles
    Position and character of fluvial-limnic sediments in transition Upper Pliocene-Early Pleistocene phase in Strážne-Trakany depression
Author
    Baňacký, Vladimír
Language
    slovensky
Source title - serial
    Regionálna geológia Západných Karpat
Vol./nr.
    Roč. 25
Pages
    s. 11-16
Year
    1989
Notes
    2 obr.
    Zkr. název ser.: Region. Geol. Západ. Karpát.
Subject group
    kvartér Západních Karpat
    pleistocén-spodní
    pliocén
    sedimentace fluviální
    sedimentační dynamika
    sedimenty limnické
    strážňansko-trakanská deprese
    východoslovenská pánev
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Slovensko východní
Keyword
    Charakter
    Depresie
    Fáze
    Fluviálno-limnických
    Pleistocén
    Pliocén-starý
    Postavenie
    Prechodnej
    Príkladě
    Sedimentov
    Strážňansko-trakanskej
    Vrchný
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    1. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012