Record details

Title
    Postglaciální souvrství v převisu na západním svahu Kobyly u Koněprus
Statement of responsibility
    Vojen Ložek
Other titles
    Postglacial sedimentary fill of the rock-shelter in the western slope of the Kobyla Hill near Koněprusy [Czechoslovakia, SW part of Central Bohemia near Beroun]
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Source title - serial
    Československý kras
Vol./nr.
    Roč. 40
Pages
    s. 57-72
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Čs. Kras
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    boreál
    holocén
    Mollusca
    ochrana přírody
    preboreál
    sedimentace glacigenní
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Koněprusy - Kobyla
Keyword
    Kobyly
    Koněprus
    Postglaciální
    Převisu
    Souvrství
    Svahu
    Západním
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012