Record details

Title
    Postkolizní magmatická žíla od Horního Údolí u Zlatých hor (Hrubý Jeseník)
Other titles
    Postcollision magmatic vein by Horní Údolí, near Zlaté hory (Hrubý Jeseník)
Author
    Krmíček, Lukáš
    Opletal, Mojmír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006
Vol./nr.
    Roč. 14, č. listopad
Pages
    5
Year
    2007
Thesaurus term
    Lamprophyre vein, postcollision variscan uplift, N Moravia
Keyword
    Hor
    Horního
    Hrubý
    Jeseník
    Magmatická
    Postkolizní
    Údolí
    Zlatých
    žíla
Abstract (in czech)
   1 m mocná žíla lamprofyru proniká devonskými fylity nedaleko Horního Údolí u Zlatých hor v Jeseníkách. V práci je uvedena silikátová analýza a hornina je srovnávána s podobnými horninami moravsko-slezské zóny.
Abstract (in english)
   Postcollision magmatic vein by Horní Údolí, near Zlaté hory (Hrubý Jeseník)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014