Record details

Title
    Postsesuvná morfologie a geoelektrická struktura odlučné oblasti sesuvu na Girové
Statement of responsibility
    Renáta Pyszková, Tomáš Pánek
Other titles
    Post-failure geomorphology and geoelectrical structure of the Girová landslide depletion zone
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
    Pyszková, Renáta
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012
Vol./nr.
    Roč. 46
Pages
    s. 149-153
Year
    2013
Notes
    4 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2012
Classfication no.
    551.3
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    magurská skupina příkrovů flyšového pásma
    mapa geomorfologická
    měření geoelektrické
    pohyb svahový
    profil geofyzikální
    sesuv
    zlom
Geographical name
    Morava (Česko)
Keyword
    Geoelektrická
    Girové
    Morfologie
    Oblasti
    Odlučné
    Postsesuvná
    Sesuvu
    Struktura
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014