Record details

Title
    Posuny v chemismu vyvolané tavením nefelinického tefritu sopky Vladař u Žlutic v Západních Čechách
Other titles
    Compositional shifts caused by melting of nepheline tephrite of the Vladař-volcano at Žlutice (W-Bohemia)
Author
    Fediuk, Ferry
    Rapprich, Vladislav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2006
Thesaurus term
    Bohemian Massif, volcanics, Cenozoic, melting, chemistry
Keyword
    Chemismu
    Čechách
    Nefelinického
    Posuny
    Sopky
    Tavením
    Tefritu
    Vladař
    Vyvolané
    Západních
    Žlutic
Abstract (in czech)
   Bloky tefritové horniny použité při stavbě opevnění na vrcholu Vladaře byly částečně přetavené, patrně vlivem rozsáhlého požáru. Z chemického složení přetavených facií je zřejmý především úbytek alkálií. Nataveny tak pravděpodobně byly pouze okrajové části bloků postižené zvětrávacími procesy, jejichž součástí je hydratace (usnadňujítí tavení) a ztráta alkálií.
Abstract (in english)
   Compositional shifts caused by melting of nepheline tephrite of the Vladař-volcano at Žlutice (W-Bohemia)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014