Record details

Title
    Potassian hastingsite and potassichastingsite from garnet - hedenbergite skarn at Vlastějovice, Czech Republic
Other titles
    Draslíkem bohatý a draselný hastingsit z granát - hedenbergitového skarnu ve Vladtějovicích, Česká republika
Author
    Žáček, Vladimír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
Vol./nr.
    Roč. 184, č. 2
Pages
    8
Year
    2007
Thesaurus term
    potassichastingsite,skarn,Vlastějovice,Bohemian massif,Czech Republic
Keyword
    Czech
    Garnet
    Hastingsite
    Hedenbergite
    Potassian
    Potassichastingsite
    Republic
    Skarn
    Vlastějovice
Abstract (in czech)
   Draselný hastingsit s obsahem až 3.05 hm. % K2O se vyskytuje jako velké fenokrystaly v lemech pegmatitových žil, které pronikají Ca-Fe skarn ve Vlastějovicích (Moldanubikum).
Abstract (in english)
   Potassichastingsite (3.05 wt. % K2O) occurs along as large phenocrysts in metasomatic rims of pegmatite dykes penetrating Ca-Fe skarn at Vlastějovice, in the Moldanubian Zone, Bohemian Massif, Czech Republic. The skarn is characterized by the high f (O2) assemblage of grossularite - andradite garnets, Fe3+- enriched hedenbergite, magnetite, and epidote. Amphibole is characterized by Fe3+ > VIAl (Fe3+ 0.80 to 1.07 apfu, VIAl 0.30 to 0.38 apfu), high XFe (0.83 to 0.72) and low X-site vacancies (0.09 to 0.22). Due to high K content (up to 0.62 apfu) it corresponds to potassichastingsite or potassian hastingsite. The OH content ranges from 1.60 to 1.82 apfu, fluorine from 0.17 to 0.33 apfu, but chlorine only from 0.03 to 0.06 apfu. Thus this amphibole belongs to most K-rich chlorine-poor hastingsites reported: (K0.62Na0.28)0.87 (Ca1.95 Na0.05)2.00 (Fe2+2.79Mg0.92Mn0.03 Fe3+0.80Ti0.05 Al0.38)4.96 (Si5.98Al2.02)8.00 O22.05 (OH1.71F0.18Cl0.06)1.95.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014