Record details

Title
    Potvrzení výskytu neovulkanického tělesa v Luži na Chrudimsku (Železné hory)
Other titles
    Affirmation of a Cenozoic volcanic conduit in Luže near Chrudim (Železné hory Mts.)
Author
    Doucek, Jan
    Rapprich, Vladislav
    Smutek, Daniel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1
Pages
    3
Year
    2012
Thesaurus term
    basanite, volcanic conduit, peridotite, Bohemian Massif, Geopark Železné hory, Eastern Bohemia
Keyword
    Chrudimsku
    Hory
    Luži
    Neovulkanického
    Potvrzení
    Tělesa
    Výskytu
    Železné
Abstract (in czech)
   Po téměř 180 letech pochybností byla potvrzena existence konozoického vulkanického tělesa v Luži, asi 150 km od oherského riftu. Bazanitový vršek Chlumek s kostelem Panny Marie se nachází asi 800 m severozápadně od mnohem známějšího bazanitového vršku Košumberk. Horninu tvoří vyrostlice olivínu a klinopyroxenu obklopené základní hmotou tvořenou klinopyroxenem, magnetitem, plagioclasem a nefelínem. Bazanit na Chlumku obsahuje velké množství peridotitových xenolitů, na okrajích také xenolity porcelanitů (kontaktně metamorfované slínovce a jílovce). Vedle xenolitů hornina obsahuje také velké množství xenokrystů. Bazanit na chlumku představuje primitivní horninu vnitrodeskového charakteru a je to nejméně alterovaná a zvětralá hornina z celé pardubické oblasti.
Abstract (in english)
   Affirmation of a Cenozoic volcanic conduit in Luže near Chrudim (Železné hory Mts.)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014