Record details

Title
    Použití analýzy jílových minerálů a tvrdoměrných měření skalních výchozů pro vymezení rozsahu kontinentálního zalednění v severním svahu Jizerských hor
Statement of responsibility
    Barbora Janásková
Author
    Janásková, Barbora
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Vol. 114, no. 1
Pages
    p. 70-73
Year
    2009
Notes
    1 diagr., 1 tab.
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    549
    55(1)
    551.3
    551.4
Conspectus category
    549
    551
Subject group
    kvartér
    kvartér oblastí kontinentálního zalednění Českého masivu
    minerály jílové
    periglaciální jevy
    prostorové změny
    tvrdost
    výchoz
    zalednění
    zvětrávání mechanické
    zvětrávání mrazové
Geographical name
    Čechy severní (Česko)
    Jizerské hory (Česko a Polsko)
Keyword
    Analýzy
    Hor
    Jílových
    Jizerských
    Kontinentálního
    Měření
    Minerálů
    Použití
    Rozsahu
    Severním
    Skalních
    Svahu
    Tvrdoměrných
    Výchozů
    Vymezení
    Zalednění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 2. 2010
Import date
    8. 8. 2012