Record details

Title
    Použití geofyzikálních metod při vyhledávání a průzkumu uhelných ložisek ČSR
Statement of responsibility
    Ivan Linhart
Other titles
    Geophysical methods for prospecting and exploration of coal deposits
Author
    Linhart, Ivan
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 38
Subject group
    Český masiv
    prospekce geofyzikální
    průzkum ložiska
    uhelný revír
    uhlí
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    ČSR
    Geofyzikálních
    Ložisek
    Metod
    Použití
    Průzkumu
    Uhelných
    Vyhledávání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012