Record details

Title
    Použití komplexu podzemních geofyzikálních metod při vyšetřování stability jihovýchodních svahů Krušných hor (SHR)
Statement of responsibility
    Stanislav Hrách
Other titles
    The use of complex underground geophysical methods for slope stability investigation of the Krušné hory Mts
Author
    Hrách, Stanislav
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 23
Subject group
    krušnohorské krystalinikum
    mechanika hornin
    měření geofyzikální
    měření pozemní
    severočeská pánev
    stabilita svahu
    zóna zlomová
Geographical name
    ČR-Čechy
    Jezeří (Most, Litvínov)
    Litvínov (Most)
Keyword
    Geofyzikálních
    Hor
    Jihovýchodních
    Komplexu
    Krušných
    Metod
    Podzemních
    Použití
    SHR
    Stability
    Svahů
    Vyšetřování
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012