Record details

Title
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
Statement of responsibility
    Tomáš Hrstka, Jiří Zachariáš, Martin Mihaljevič
Author
    Hrstka, Tomáš
    Mihaljevič, Martin, 1965-
    Zachariáš, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Pages
    s. 41-42
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    549
    55
Conspectus category
    549
    55
Subject group
    analýza chemická
    inkluze fluidní
    inkluze plynokapalné
    metoda laserová
    spektrometrie hmotnostní
    vědy o Zemi
    výzkum
Keyword
    Ablace
    Chemického
    Fluid
    Fosilních
    Hydrotermálních
    ICP-MS
    Laserové
    Použití
    Složení
    Stanovení
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012