Record details

Title
    Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
Other titles
    Content CFCs, SF6, oxygen isotopes, tritium, carbon isotopes in groundwater
Author
    Bruthans, Jiří
    Bůzek, František
    Kadlecová, Renata
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Zpracování a interpretace dat z průzkumných a sanačních prací III
Pages
    94
Notes
    Akce: 2006 ; Litomyšl
Thesaurus term
    CFCs, SF6, oxygen isotopes, grounwater resident time
Keyword
    Doby
    Horninovém
    Obsažených
    Podzemních
    Použití
    Prostředí
    Průměrné
    Přirozených
    Stanovení
    Stopovačů
    Vodách
    Vody
    Zdržení
Abstract (in czech)
   Použití přirozených stopovačů obsažených v podzemních vodách pro stanovení průměrné doby zdržení vody v horninovém prostředí
Abstract (in english)
   Content CFCs, SF6, oxygen isotopes, tritium, carbon isotopes in groundwater
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014