Record details

Title
    Použití tabulkového procesoru pro dynamické modelování v geovědách
Statement of responsibility
    Vladimír Homola
Other titles
    Application of tabellar processor for dynamic modelling in geosciences
Author
    Homola, Vladimír, 1922-
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1
Pages
    s. 47-54
Year
    2005
Notes
    10 obr., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň.-Techn. Univ. Ostrava, Ř. horn.-geol.
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    004
    55
Subject group
    analýza statistická
    geofyzika aplikovaná
    metoda magnetická
    modelování
    pole magnetické
    program počítačový
    vědy o Zemi
    zpracování dat
Keyword
    Dynamické
    Geovědách
    Modelování
    Použití
    Procesoru
    Tabulkového
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    9. 2. 2009
Import date
    8. 8. 2012