Record details

Title
    Použitelnost a spolehlivost vrtných průzkumných prací v žatecké části severočeské hnědouhelné pánve
Statement of responsibility
    Mojmír Čada
Author
    Čada, Mojmír
Language
    česky
Source title - serial
    Hnědé Uhlí
Vol./nr.
    Č. 5
Pages
    s. 5-9
Year
    1989
Notes
    časopis vyřazen r.1999
    Zkr. název ser.: Hnědé Uhlí
Subject group
    historie geologie
    ložiska pevných paliv
    průzkum ložiska
    severočeská pánev
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
    vrtání
    vzorkování
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Žatec
Keyword
    části
    Hnědouhelné
    Pánve
    Použitelnost
    Prací
    Průzkumných
    Severočeské
    Spolehlivost
    Vrtných
    žatecké
Abstract (in czech)
   Je popsán vývoj průzkumných vrtných prací v žatecké oblasti severočeské hnědouhelné pánve. Autor vymezil na základě archivních podkladů 3 etapy technických prací: 1. vrty historické, prováděné většinou na sucho, 2. vrty z počátku organizovaného průzkumu až do konce 50 let, 3. moderní průzkum s rotačním vrtáním na jádro po roce 1960. V těchto etapách je zhodnoceno zpracování vrtného materiálu po geologické i laboratorní stránce.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012