Record details

Title
    Použitelnost přímé spektrofotometrie ke stanovení koncentrace organických látek ve vodách
Statement of responsibility
    Josef Hejzlar, Jiří Kopáček
Author
    Hejzlar, Josef
    Kopáček, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 40, č. 2
Pages
    s. 76-80
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Subject group
    analýza škodlivin
    analýza vod
    spektrofotometrie
Keyword
    Koncentrace
    Látek
    Organických
    Použitelnost
    Přímé
    Spektrofotometrie
    Stanovení
    Vodách
Abstract (in czech)
   Byla sledována použitelnost spektrofometrie pro přímé stanovení koncentrace organických látek v různých typech vod. Jsou uvedeny korelační vztahy absorbance na chemické spotřebě kyslíku a na koncentraci huminových látek pro různé typy vod. Přímá spektrofotometrie může sloužit jen k orientačnímu odhadu celkové koncentrace organických látek, neboť i anorganické složky běžně přítomné ve vodách přispívají ke zvýšení absorbance v rozmezí použitých vlnových délek. Vztahy mezi absorbancí a koncentrací organických látek jsou specifické pro každý typ vody.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012