Record details

Title
    Použitie seizmických metód s cielom určovania vlastností horninového masívu
Statement of responsibility
    Blažej Pandula, Zuzana Krišťáková, Juraj Baraník
Other titles
    XVIII. československo-polská konference o důlní geofyzice, Horní Blatná 4.- 8. června 1988.Část A. (Variant.)
Author
    Baraník, Juraj
    Krišťáková, Zuzana
    Pandula, Blažej
Language
    slovensky
Source title - serial
    Acta montana
Vol./nr.
    Roč. 81
Pages
    s. 157-165
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Acta montana
Subject group
    fyzikální vlastnosti hornin
    interpretace dat
    reflexní seizmika
    seizmika
    seizmika reflexní
    sestrojení hodochron
    vlastnosti fyzikální
    vlny elastické
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Cielom
    Horninového
    Masívu
    Metód
    Použitie
    Seizmických
    Určovania
    Vlastností
Abstract (in czech)
   Pojednává se o použití seizmických metod na operativní ocenění vlastností horninového masívu před provedením trhacích prací. Útlum seizmických vln je citlivějším parametrem pro sledování porušenosti horninového masívu než jejich rychlost.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012