Record details

Title
    Povodňová revitalizace: technické zásahy versus přirozený vývoj
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Ochrana přírody
Vol./nr.
    Roč. 59, č. 5
Pages
    s. 141-145
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Flood Revitalization: Technical Actions versus Natural Development
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    floods
    Prague
    revitalisation
Keyword
    Povodňová
    Přirozený
    Revitalizace
    Technické
    Vývoj
    Zásahy
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá nevhodnými úpravami říčních toků, které byly povodní úspěšně revitalizovány.
Abstract (in english)
   The paper deals with natural revitalisatins caused by flood 2002 and their mostly unwelcomed technical modifications.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012