Record details

Title
    Povodně a život nivy
Author
    Ložek, Vojen
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Bohemia centralis
Pages
    s. 9-24
Notes
    Překlad názvu: Floods and the life of floodplain
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    catastrophic floods
    floodplain ecosystems
    floodplain history
Keyword
    Nivy
    Povodně
    život
Abstract (in czech)
   Článek se zabývá holocenní historií říčních niv.
Abstract (in english)
   The paper deals with Holocene development of the fluviatile systems.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012