Record details

Title
    Povolování speleologických výzkumů v CHKO Moravský kras
Statement of responsibility
    Ivan Balák
Other titles
    Permissions for speleological survey in the Moravian Karst PLA
Author
    Balák, Ivan
Language
    česky
Source title - monograph
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
Pages
    s. 53-57
Notes
    Anglické resumé
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    jeskyně
    kras
    ochrana přírody
    speleologie
Geographical name
    Morava (Česko)
    Moravský kras (Česko)
Keyword
    CHKO
    Kras
    Moravský
    Povolování
    Speleologických
    Výzkumů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 11. 2012
Import date
    20. 3. 2014