Record details

Title
    Povondrait - železitý turmalín z Bolívie
Statement of responsibility
    Vladimír Žáček
Other titles
    Povondraite - ferric tourmaline from Bolivia
Author
    Žáček, Vladimír
    Žáček, Vladimír, 1962-
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Minerál
    Minerál : svět nerostů a drahých kamenů
Vol./nr.
    Roč. 12, č. 6
Pages
    6
    s. 421-426
Year
    2004
Notes
    1 obr., 2 diagr., 3 fot.
    Bibliografie na s. 425-426
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
Conspectus category
    549
Subject group
    cap-rock
    draslík
    evapority
    historie geologie
    hliník
    kambrium
    krystalochemie
    lokalita typová
    mineralogie topografická
    mřížkové parametry
    nomenklatura
    nový minerál
    turmalín
    železo
Thesaurus term
    tourmaline, povondraite, ferric, oxy-dravite, Bolivia
Geographical name
    Bolívie
Keyword
    Bolívie
    Povondrait
    Turmalín
    železitý
Abstract (in czech)
   povondrait, který má jen jedinou lokalitu, je držitelem hned několika rekordů mezi turmalíny: -kromě chromdravitu jde o jediný turmalín bez hliníku, nejnižší zjištěná koncentrace Al2O3 je 0.14 hm. %; -v souvislosti s mimořádnou velikostí základní cely u železem nejbohatších členů, se může ve struktuře turmalínu uplatňovat významně i draslík (obr. 6). Dosud nejvyšší koncentrace K2O = 2.39 hm. % odpovídá K/(Na+K) = 0.60; v podstatě jde o nový minerál ? K-povondrait?, ideálně K Fe3 3+(Mg2 Fe4 3+) Si6O18 (BO3)3 (OH)3 O; -obsahuje někdy velmi vysoké koncentrace titanu, pravděpodobně nejvyšší mezi turmalíny (až 4.0 hm. % TiO2); -povondrait vznikl prostředí s extrémně vysokou aktivitou kyslíku (s hojným výskytem hematitu), reakcí klastů hornin bohatých K-živcem s okolní na hliník-chudou, ale bórem a hořčíkem bohatou evaporitovou matrix.
Abstract (in english)
   Povondraite - ferric tourmaline from Bolivia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
    ČGS (UNM)
Source format
    R
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012
    15. 10. 2014