Record details

Title
    Povrchové útvary na lokalitě Čistá, Důl Jeroným po ukončení báňské činnosti
Author
    Kukutsch, Radovan
    Stolárik, Martin
Conference
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008/47. : 14.10.2008-16.10.2008 : Příbram, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 2008
Pages
    S. 1-8
Notes
    Projekt: 105/06/0068, GA ČR, CZ
    Referát T 07
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    abandoned mining works
    Jeronym mine
    old mining works
Keyword
    Báňské
    činnosti
    Čistá
    Důl
    Jeroným
    Lokalitě
    Po
    Povrchové
    Ukončení
    útvary
Abstract (in czech)
   Příspěvek si bere za cíl upozornit a rozšířit povědomí o povrchových útvarech na lokalitě Čistá, zabývá se vznikem, charakteristikou a kategorizací těchto povrchových útvarů. Nosným tématem jsou poklesové jevy - propady, které se mohou v kontextu stability historického důlního díla Jeroným stát možným negativním prvkem zásadně ovlivňujícím stabilitu některých partií tohoto díla.
Abstract (in english)
   This contribution aims to draw attention and expand awareness of surface formations at the locality Čistá, deals with the beginning, characteristics and categorization of these surface formations. The main theme are subsidence appearances - througs, which may be in the context of the stability of the historic mining works Jeroným a possible negative factor significantly affecting the stability of certain parts of this work.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012