Record details

Title
    Povrchové projevy paleozoických struktur na leteckých a radarových snímcích v Hostýnsko-vsetínské hornatině (25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 25-24 Turzovka, 25-41 Vsetín)
Statement of responsibility
    Peter Pálenský
Other titles
    Surficial manifestations of Paleozoic structures on aerial and radar images in the Hostýnsko-vsetínská hornatina Highlands
Author
    Pálenský, Peter
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991
Pages
    s. 109-110
Year
    1993
Notes
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1991.
Subject group
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geomorfologie regionální
    mapa strukturní
    radar
Subject category
    dálkový průzkum Země
Geographical name
    ČR-Morava
    Rožnov pod Radhoštěm
    Slovensko
    Staré Hamry
    Starý Hrozenkov
Keyword
    25-23
    25-24
    25-41
    Hornatině
    Hostýnsko-vsetínské
    Leteckých
    Paleozoických
    Povrchové
    Projevy
    Radarových
    Radhoštěm
    Rožnov
    Snímcích
    Struktur
    Turzovka
    Vsetín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012