Record details

Title
    Pozdně orogenní zlomová tektonika - významná komponenta pokračující orogeneze v předpolí a podloží příkrovové stavby orogénu a její dopad na uhlovodíkové systémy
Statement of responsibility
    František Pícha
Author
    Pícha, František, 1933-
Language
    česky
Source title - serial
    Zpravodaj České geologické společnosti
Vol./nr.
    Č. 8
Pages
    s. 3-4
Year
    2009
Notes
    Zkr. název ser.: Zprav. Čes. geol. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    předhlubeň
    příkrov
    reaktivace tektonická
    tektonika zlomová
    vídeňská pánev
    vrásnění
Geographical name
    Dinaridy
    Morava (Česko)
    Východní Karpaty-oblast
Keyword
    Dopad
    Komponenta
    Orogeneze
    Orogenní
    Orogénu
    Podloží
    Pokračující
    Pozdně
    Předpolí
    Příkrovové
    Stavby
    Systémy
    Tektonika
    Uhlovodíkové
    Významná
    Zlomová
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 11. 2009
Import date
    8. 8. 2012