Record details

Title
    Poznámky k mikrofaciálnemu vývoju albu v Belušských Slatinách (manínská jednotka)
Statement of responsibility
    Daniela Boorová
Author
    Boorová, Daniela
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
Pages
    s. 169-182
Notes
    3 obr.,4 pl.,23 bibl.
Subject group
    alb
    biostratigrafie
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    facie
    křída-spodní
    litologie
    mikrofosílie
Subject category
    manínská jednotka
Geographical name
    Belušské Slatiny-lom
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Albu
    Belušských
    Jednotka
    Manínská
    Mikrofaciálnemu
    Poznámky
    Slatinách
    Vývoju
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012