Record details

Title
    Poznámky k morfologii a stratigrafii modřické sprašové série (24-34 Ivančice)
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek, Luděk Seitl
Other titles
    Comments on the morphology and stratigraphy of the loess-serie in Modřice near Brno
Author
    Karásek, Jaromír
    Seitl, Luděk
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 7-10
Year
    1997
Notes
    1 obr., 4 fot., 5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    pohyb svahový
    profil geologický
    půda fosilní
    sedimentace fluviální
    spraš
    terasa
Geographical name
    ČR-Morava
    Modřice (Brno-venkov)
Keyword
    24-34
    Ivančice
    Modřické
    Morfologii
    Poznámky
    Série
    Sprašové
    Stratigrafii
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012