Record details

Title
    Poznámky k nalezištím a genezi moravských silicifikovaných dřev
Statement of responsibility
    Jaromír Karásek
Other titles
    Some remarks to the occurrences and genesis of Moravian silicified wood
Author
    Karásek, Jaromír
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 3
Pages
    s. 186-188
Year
    1997
Notes
    3 fot., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Minerál.
Subject group
    dřevo fosilní
    dřevo silicifikované
    flyšové pásmo Západních Karpat
    historie geologie
    karpatská neogenní předhlubeň
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    redepozice
    silicifikace
    terciér
    transport říční
Geographical name
    ČR-Morava
    Letošov (Vyškov)
    Smolín (Břeclav)
    Suchohrdly (Znojmo)
    Těšetice (Znojmo)
Keyword
    Dřev
    Genezi
    Moravských
    Nalezištím
    Poznámky
    Silicifikovaných
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012