Record details

Title
    Poznámky k projevům bioturbace na archeologických nalezištích. Biogenní přepracování archeologických nalezišť v kvartérních osypech pískovcových převisů v severozápadní části CHKO Kokořínsko
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Archeologické rozhledy
Vol./nr.
    Roč. 52, -
Pages
    s. 101-113
Year
    2000
Notes
    Překlad názvu: Notes on the Manifestation of Bioturbation on Archaeological Sites: the Biogenic Readjustment of Archaeological Sites in the Quaternary Cover of a Sandstone Ledge in the North-Western Part of the Kokořín Nature Reserve
    Rozsah: 13 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Keyword
    Archeologických
    Biogenní
    Bioturbace
    CHKO
    části
    Kokořínsko
    Kvartérních
    Nalezišť
    Nalezištích
    Osypech
    Pískovcových
    Poznámky
    Projevům
    Přepracování
    Převisů
    Severozápadní
Abstract (in czech)
   Biogenní přepracování nezpevněných sedimentů má velké důsledky pro "rozostření" stratigrafie profilů. Některé z těchto důsledků jsou běžnému pozorování snadno přístupné, jiné jsou skryté a vyžadují složitější úvahu a znalosti z iologie, resp. Paleontologie. Povědomí o možném biogenním přepracování substrátů s archeologickými nálezy by mělo být všeobecně rozšiřováno a případy z tohoto hlediska instruktivní cíleně publikovány.
Abstract (in english)
   The biogenic readjustment of losse sediments has major consequences for the "de-sharpening" of the stratigraphic profile. Several of these consequences are through observation easily arrived at, while others are hidden and require more complex reasoning and a knowledge of biology, or of palaeontology. An understanding of the potential for biogenic adjustments to substrates with archaeological finds should be more widespread.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012