Record details

Title
    Poznámky k taxonu Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) z motolského souvrství (wenlock, silur) od Lištice u Berouna (pražská pánev, Čechy) : (12-41 Beroun)
Statement of responsibility
    Václav Vokáč, Petr Krýda
Other titles
    Remarks on taxon Trilobites ferus Barrande, 1852 (Trilobita, Lichida) from the Motol Formation (Wenlock, Silurian) from Lištice near Beroun (Prague Basin, Bohemia) : (12-41 Beroun)
Author
    Krýda, Petr
    Vokáč, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009
Pages
    s. 175-176
Year
    2010
Notes
    Anglické resumé
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2009
Classfication no.
    55(1)
    551.7
    562/569
Conspectus category
    56
Subject group
    Barrandien
    biostratigrafie
    diskuse
    Lichida
    lokalita fosiliferní
    pražská pánev
    silur
    taxonomie
    Trilobita
    wenlock
Geographical name
    Beroun - Lištice
    Čechy střední (Česko)
Keyword
    12-41
    1852
    Barrande
    Beroun
    Berouna
    Čechy
    Ferus
    Lichida
    Lištice
    Motolského
    Pánev
    Poznámky
    Pražská
    Silur
    Souvrství
    Taxonu
    Trilobita
    Trilobites
    Wenlock
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 1. 2011
Import date
    8. 8. 2012