Record details

Title
    Poznámky k výskytu a stratigrafii komplexu slínovců v křídě na Žatecku
Statement of responsibility
    Miroslav Váně
Other titles
    Remarks on the occurrence and stratigraphy of the siltstone complex in the Cretaceous of the Žatec area
Author
    Váně, Miroslav
Language
    česky
Source title - serial
    Časopis pro mineralogii a geologii
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 45-54
Year
    1992
Notes
    1 obr.,1 tab.,18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Čas. Mineral. Geol.
Subject group
    česká křídová pánev
    facie
    křída-svrchní
    ohárecká oblast
    turon
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Louny
    Žatec
Keyword
    Komplexu
    Křídě
    Poznámky
    Slínovců
    Stratigrafii
    Výskytu
    Žatecku
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    4. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012