Record details

Title
    Poznámky ke článku T. Ondřeje "Zarovnané povrchy Valašskobystřické vrchoviny a jejího severního předpolí" (Geografie - Sborník ČGS, 105, č. 4, 2000)
Statement of responsibility
    Tomáš Pánek
Author
    Pánek, Tomáš, 1977-
Language
    česky
Source title - serial
    Geografie - Sborník České geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 106, č. 3
Pages
    s. 196-197
Year
    2001
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geogr. Sbor. Čes. geogr. Společ.
Classfication no.
    55(1)
    551.2
Conspectus category
    55
Subject group
    diskuse
    flyš
    flyšové pásmo Západních Karpat
    neogén
    neotektonika
    peneplén
    pohoří
    vrásnění alpinské
Geographical name
    ČR-Morava
    Valašská Bystřice (Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm)
Keyword
    105
    2000
    č
    ČGS
    článku
    Geografie
    Ondřeje
    Povrchy
    Poznámky
    Předpolí
    Sborník
    Severního
    Valašskobystřické
    Vrchoviny
    Zarovnané
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 4. 2007
Import date
    8. 8. 2012